Niečo o mne

ja september 2014Certifikát poradkyne pri dojčení som získala vo februári 2011, matkám však radím už viac ako 20 rokov. Nejde totiž iba o dojčenie, ide o celkový “vzhľad” či “dizajn” materstva. Na svoje dieťa som čakala dosť dlho, porodila som čosi vyše roka pred štyridsiatkou. Keď mal syn asi trištvrte roka, v parku pri našom dome som sa zoznámila s mnohými ženami-matkami. Boli to ženy o desať i viac rokov mladšie odo mňa, a tak bolo dosť prirodzené, že som sa niektorým stala dôverníčkou či “bútľavou vŕbou” alebo priam poradkyňou pre život. Vždy ma zaujímala ženská problematika, pracovala som do pôrodu v knižnej redakcii, a to bola skutočná doména žien. Partnerstvá, manželstvá, svadby, tehotenstvá, pôrody, materstvo a dojčenie boli, samozrejme okrem práce, naše favorizované témy. Bola to ozajstná škola života. Až potom neskôr, už ako matka som si uvedomila, že mám čo povedať, čo poradiť. Že moje spolumamy ma berú. Aj ony mi veľa dali, ich problémy vo vzťahoch s manželmi ako aj výchovné problémy s deťmi boli okrem iného pre mňa výzvou k intenzívnejšiemu štúdiu psychológie. Venujem sa jej už vyše 30 rokov, a tak možno zákonite som sa stretla aj s poradenstvom pre dojčenie a spoločný život matky a dieťaťa. Tieto témy ma pútajú vo všetkých svojich aspektoch.

Reflexia: Cestou na skúšky na certifikát vo februári 2011 som viezla služobne staršiu kolegyňu Janku, ktorú som poznala už 4 roky z inej oblasti. Zhovárali sme sa a v istej chvíli som vyslovila názor, že poradenstvo pre dojčenie je do značnej miery o psychológii. Ona sa na mňa spiklenecky zboku pozrela, usmiala sa a povedala: Celé je to psychológia.

V tej chvíli som precítila, že je to tak. Precítila som, že som na správnom mieste. A tak to cítim stále. Reakcie spokojných mamičiek, ktorým som dobre poradila, ma v tom utvrdzujú. Do dneška 1. februára 2020 je ich okolo 5000.

V poradenstve matkám som sa našla, táto práca je pre mňa poslaním. Som plne oddaná pomoci matkám, aby prežívali svoje materstvo naplno – šťastne a radostne.

 

Nazrite v sekcii Najsilnejšie poradenské príbehy na veľmi silný poradenský príbeh: Dieťatko Riško sa nevedelo dve hodiny nijako upokojiť… a…

JA BEZKONTAKTNE PORAD?