Etický kódex

Pri svojej práci konám v prospech ochrany záujmov svojich klientov. Pri svojej práci:

 1. nediskriminujem rodičov na základe pôvodu, náboženstva, pohlavia, veku, národnosti a zdravotného stavu
 2. podávam rodičom všetky potrebné informácie, ktoré im umožnia rozhodnúť sa a prevziať zodpovednosť, matke podávam informácie, sprostredkúvam polohy pri dojčení, ktoré považujem za najlepšie, čo potvrdila každodenná prax
 3. nekritizujem matku pre chyby, naopak, posilňujem ju, taktne korigujem mylné informácie o dojčení či polohách pre dojčenie
 4. rozhodnutia vykonávam v rámci svojich profesijných kompetencií vymedzených na princípe matka-matke, stav vyžadujúci zásah iného odborníka neriešim, ale odporúčam resp. odosielam
 5. ak by som chcela fotografovať matku alebo jej dieťa, požiadam ju o jej súhlas
 6. dodržiavam zásady mlčanlivosti
 7. svoju prax vykonávam podľa najnovších vedeckých princípov a výskumov
 8. nesiem osobnú zodpovednosť za zvyšovanie svojej kvalifikácie
 9. dávam si pozor na konflikt záujmov a dôsledne sa mu vyhýbam
 10. zaväzujem sa nedostať sa do konfliktu finančného alebo záujmového charakteru s organizáciami a firmami, ktoré pôsobia na trhu výživy detí – ako poradkyňa pre dojčenie zaručujem, že moje pracovné rozhodnutia nebudú ovplyvňované komerčnými záujmami
 11. dodržiavam Medzinárodný Kódex marketingu náhrad materského mlieka v jeho plnom znení
 12. zdravotnícku obec primárne považujem za partnerov
 13. vytváram dobré meno poradenstvu pri dojčení