Dojčenie a jeho význam vs nedojčenie a jeho cena

 

Dojčenie nie je iba jedlo. Znamená omnoho viac. Poskytuje dieťatku nesmierne významné fyzické a tiež  psychické výhody.

Dojčenie je aj nástroj vytvárania bezpečného vzťahu medzi matkou a dieťaťom. Popri nosení a spoločnom spaní dáva základ pre správny vývin dieťatka po každej stránke.

Pri dojčení sa matka a dieťa na seba pozerajú, dieťa okrem chuti mlieka cíti jej vôňu, počuje jej hlas, dotýka sa jej príjemne teplej pokožky a spolu s ňou sa rytmicky pohybuje. Pri tomto sa stimulujú všetky jeho zmysly. Je spokojné a šťastné. Cíti sa prijaté a v bezpečí.

Ak dieťa zažíva pocit istoty a prijatia, jeho telíčko dáva na to odpoveď v tom zmysle, že jeho systémy upravujú svoju činnosť najlepším smerom.

Napr. endokrinný a obehový systém, takisto práca srdca sa rytmizuje, tlak krvi sa upravuje, a čo je nesmierne cenné – mozog sa rozvíja na plné obrátky. Popri význame nutritívnom je veľmi dôležitým účelom dojčenia vytváranie mozgových prepojení.

Mozog ako taký získava svoju konečnú podobu na základe vplyvu zážitkov z raného obdobia života. To znamená, že aj dojčenie v náručí matky ho dotvára, a tak aj zážitok dojčenia a iné podobné zážitky pochádzajúce z vytvárania vzťahovej väzby podstatne vplývajú na celkový harmonický rozvoj budúcej osobnosti dieťaťa, a tým významne ovplyvňujú jeho prežívanie v dospelosti.

Dojčenie je výhodné aj z praktických dôvodov – jedlo je vždy pripravené v akurátnej teplote a “balení”. Matka dokáže dieťa dojčením aj utíšiť, uspať, upokojiť. Dať mu pocit bezpečia, odstrániť bolesť, pridať energiu a dobrú náladu. Dojčenie dokáže znížiť horúčku, ale aj zahriať, keď je zima. A pomôže vždy, ak nič iné nepomáha.

No takisto je tu aj jeho zaujímavý ekonomický efekt.

Pri prípadnom nedojčení alebo krátkom dojčení dieťaťa treba počítať aj s nákladmi za náhradnú umelú mliečnu výživu. Umelá výživa ukráti mesačný rozpočet rodiny s nedojčeným bábätkom v prvom polroku života o minimálne 486 €, pričom tu nie sú zarátané náklady na ďalšie pomôcky (dojčenskú vodu, cumlíky, fľaše, energiu, čas ako aj prostriedky a pomôcky na sterilizáciu a pod.).

Náklady za umelé mlieko v prvom polroku života dieťaťa:

1. mesiac     60 € 

2. mesiac     66 € 

3. mesiac     84 € 

4. mesiac     84 € 

5. mesiac     97 € 

6. mesiac     97 €

spolu za umelé mlieko:  486 € za prvých 6 mesiacov.

Umelé mlieko niektorí výrobcovia odporúčajú používať až do 3. rokov života. Aké sú náklady?

6 – 12 mesiacov          460 €

12 – 24 mesiacov        864 €

od 2. do 3. rokov          864 €

Spolu za tri roky 2 674 € len na umelé mlieko…!  

Už ani nehovoriac o stratenom potenciáli dojčenia ako nástroja vzťahovej väzby, ktorá dáva dieťaťu taký výhodný pocit pripútania k matke… O čo ide? Benefit či význam posilňovania pripútania spočíva v tom, že čím lepšie a bezpečnejšie sa dieťa na štarte života pripúta ku svojej matke a nadobudne tak základnú dôveru, tým bude v neskoršom veku samostatnejšie, psychicky vyrovnanejšie, bude mať pevnejšie sebavedomie a väčšiu sebadôveru. Bude žiť lepší život.

Ak máte problém pri dojčení, volajte 0903 777 859